PEPPERONI
TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI

£8.90